0931799226

MALTA

 • Hệ thống giáo dục Malta
 • Hệ thống phúc lợi xã hội Malta
 • Thông tin về Malta

Hệ thống phúc lợi xã hội Malta

AN SINH XÃ HỘI

Đối tượng đươc hưởng an sinh xã hội tại Malta bao gồm:

 • Người dân Malta tham gia đầy đủ việc đóng góp cho quỹ an sinh xã hội thông qua việc đóng bảo hiểm xã hội. Khấu trừ 10% tổng lương cho việc đóng bảo hiểm xã hội.
 • Người nước ngoài đang sống hợp pháp tại Malta, tham gia đóng góp cho quỹ an sinh xã hội thông qua việc đóng bảo hiểm xã hội.
 • Người nước ngoài có thẻ cư trú điện tử, có thể nộp đơn xin được cấp số bảo hiểm an sinh xã hội.

Các loại hình an sinh xã hội tại Malta:

Quyền lợi ốm đau:

 • Bất cứ ai chưa đến tuổi nghỉ hưu, thỏa mãn một số điều kiện đóng góp bảo hiểm xã hội đều được hưởng trợ cấp ốm đau, miễn là họ nộp đơn yêu cầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày đầu tiên họ không thể làm việc.
 • Để nhận được trợ cấp ốm đau, người yêu cầu phải có giấy chứng nhận y tế xanh của bác sĩ xác nhận họ không có khả năng làm việc. Giấy chứng nhận y tế có giá trị trong sáu ngày. Mỗi tuần, người yêu cầu phải có giấy chứng nhận y tế mới cho đến khi họ đủ sức khỏe để tiếp tục công việc.
 • Quyền lợi ốm đau được trả cho người công và người làm chủ sau 3 ngày nghỉ việc

Quyền lợi thương tật

 • Bất cứ ai bị thương ở nơi làm việc, trong quá trình làm việc mà thành thương tật thì đều được hưởng bảo hiểm quyền lợi thượng tật.
 • Người yêu cầu phải nộp đơn xin bảo hiểm thương tật và có chữ kí xác nhận của người chủ ( trường hợp làm thuê), hoặc cảnh sát nếu tự kinh doanh.

Phúc lợi thai sản:

 • Phúc lợi thai sản được trả trong 14 tuần (8 tuần trước khi sinh và 6 tuần sau sinh. Mức chung: € 89,10 mỗi tuần. Phụ nữ tự doanh: € 168,01 mỗi tuần.
 • Quyền lợi nghỉ thai sản được chính phủ chi trả tiếp trong bốn tuần  tiếp theo  (sau 14 tuần nghỉ thai sản do người sử dụng lao động trả) với mức chung là € 168,01 mỗi tuần. Phụ nữ tự doanh cũng được hưởng tương tự.
 • Người mẹ hoặc người cha có thể nộp đơn xin nghỉ phép không lương bốn tháng, miễn là đứa trẻ dưới tám tuổi.
 • Người nộp đơn phải nộp đơn theo mẫu chính thức do Sở An sinh Xã hội (Đơn xin Trợ cấp thai sản) cấp và phải bao gồm giấy chứng nhận y tế có chữ ký của bác sĩ.

Trợ cấp trẻ em:

 • Trợ cấp Trẻ em được trả cho mỗi gia đình cư trú tại Malta có con dưới 16 tuổi
 • Nếu tổng thu nhập của bố mẹ hơn €17,327/năm thì mức chi trả cho mỗi trẻ em là €8.66/tuần.
 • Nếu tổng thu nhập của bố mẹ hơn €24,742/năm thì mức chi trả cho mỗi trẻ em ít nhất là €8.66/tuần, và trung bình là €450/năm
 • Trường hợp các gia đình có thu nhập thấp hơn Mức lương tối thiểu quốc gia và các gia đình diện nhận trợ cấp xã hội thì mức chi trả tối đa cho cho mỗi trẻ em là € 22,23 /tuần.
 • Trẻ em trên 16 tuổi cũng đủ điều kiện nhận trợ cấp nếu trẻ còn đang đi học toàn thời gian hoặc không có việc làm được trả lương.

Trợ cấp trẻ khuyết tật

 • Trợ cấp được trả cho cha mẹ của trẻ khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần.
 • Cha mẹ nộp đơn cho văn phòng An sinh xã hội địa phương có chữ kí của cả cha lẫn mẹ, và kèm theo xác nhậ của bác sỹ vào đơn.
 • Mức chi trả là €20/tuần/trẻ.

Trợ cấp thất nghiệp

 • Người xin trợ cấp thất nghiệp phải tham gia ít nhất 50 tuần đóng góp trong đó đã thực đóng góp 20 tuần, trong vòng 2 năm đến khi nộp đơn xin trợ cấp. Mức trợ cấp: €8,24/ngày cho người độc thân. Người lập gia đình mà vợ/chồng không có việc làm: €12,61/ngày
 • Trường hợp trợ cấp thất nghiệp đặc biệt: được chi trả cho chủ hộ gia đình thay vì trợ cấp thông thường. Người xin trợ cấp phải đủ tiêu chuẩn thông qua kiểm tra. Mức trợ cấp: €13.97/ngày. Chủ hộ đã lập gia đình mà vợ/chồng không có viêc làm: €21.17/ngày.
 • Trợ cấp được chi trả cho 156 ngày.

HỆ THỐNG Y TẾ TẠI MALTA

 • Malta có hệ thống bệnh viện công, bệnh viện tư, các phòng khám và các cơ sở y tế khác.
 • Tại bệnh viện tư, người khám bệnh chi trả theo bảo hiểm y tế tư nhân hoặc tự chi trả.
 • Các tổ chức chăm sóc sức khỏe công cộng cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm chăm sóc cho các tình trạng cấp tính, bệnh mãn tính, chăm sóc trước sinh, chăm sóc sau sinh, chăm sóc sức khỏe tâm thần, phục hồi chức năng và chăm sóc người già.
 • CHĂM SÓC KHẨN CẤP - Dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp được cung cấp miễn phí tại các bệnh viện công nói chung hoặc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu. Công dân EU yêu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp cần xuất trình Thẻ bảo hiểm y tế châu Âu (EHIC) hợp lệ.
 • CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ: Chăm sóc sức khỏe định kì có kế hoạch tại các bệnh viện công và trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu được cung cấp miễn phí cho: những người sống ở Malta có bảo hiểm xã hội; và những người từ các quốc gia EU khác có giấy chứng nhận quyền lợi theo Quy định của EU 883/4 và 987/09.
 • CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG - Trong trường hợp khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe răng miệng được cung cấp miễn phí tại các bệnh viện công nói chung.Chăm sóc sức khỏe răng miệng định kỳ phải được thanh toán bởi chính bệnh nhân tại các phòng khám tư nhân.
 • NGƯỜI THU NHẬP THẤP - Những người có thu nhập thấp, được cấp thuốc miễn phí ( nhưg có giới hạn về các loại thuốc và một vài hỗ trợ y tế)
 • NGƯỜI MẮC BỆNH MÃN TÍNH: ( trong danh mục bệnh mãn tính được qui định trong luật an sinh xã hội) được cấp phát thuốc miễn phí, không cần kiểm tra.
 • Đơn thuốc phải đươc bác sỹ kê. Với những bệnh nhân mới xuất viện, được hỗ trợ y tế miễn phí và cấp thuốc miễn phí trong 3 ngày.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Tin tức liên quan

 • Dịch vụ

 • Dịch vụ tư vấn

 • Về Malta

 • Hệ thống giáo dục Malta
 • Hệ thống phúc lợi xã hội Malta
 • Thông tin về Malta

Ethos citizenship consultant
Việt Nam: Tầng 3, Toà nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
(+84) 24 3992 6226
cs@ethos.com.vn
(+84) 93 1799 226
www.ethos.com.vn

Malta: Level 4, The penthouse, Suite 2, Ewropa Business Centre, Triq Dunkarm,Birkirkara, BKR 9034
(+35) 67 935 0196
Hungary: H-1055 Budapest, Szalay u. 2., II/1.
(+36) 20 369 5902

2020 Ethos. All Rights Reserved