Các ấn phẩm về Chương trình Cư trú và Nhập tịch Toàn cầu trở thành tài liệu không thể thiếu cho các chuyên gia như tư vấn khách hàng cá nhân, chủ ngân hàng tư nhân và luật sư.

Theo báo cáo của Chương trình Cư trú và Nhập tịch toàn cầu giai đoạn 2017–2018, Malta có chương trình đầu tư nhập tịch hàng đầu thế giới và Bồ Đào Nha được xếp hạng nhất với chương trình đầu tư cư trú. Hai chương trình này đã trở thành tiêu chuẩn để so sánh và đánh giá sức hấp dẫn của các chương trình đầu tư nhập tịch trên toàn thế giới.

Báo cáo trên do công ty tư vấn cư trú và nhập tịch toàn cầu Henley & Partners công bố vào thứ Ba vừa qua. Ấn bản thứ 3 của báo cáo Chương trình Nhập tịch và Cư trú Toàn cầu (bao gồm tất cả các xếp hạng) đã phân tích một cách hệ thống và đánh giá toàn diện các chương trình đầu tư nhập tịch hàng đầu thế giới.

Malta tiếp tục khẳng định vị trí số một

Trong năm thứ ba liên tiếp, Chương trình Đầu tư Cá nhân của Malta (MIIP) là chương trình đầu tư nhập tịch được xếp hạng nhất trên toàn thế giới, với số điểm 81/100.

Đảo quốc Síp xếp ở vị trí thứ 2 (đạt 72 điểm) và Áo ở vị trí thứ 3 (đạt 63 điểm). Antigua và Barbuda xếp thứ 4 và Grenada xếp thứ 5. Chương trình của Cộng hòa Dominica đạt 51 điểm, xếp ở vị trí cuối cùng.

Tám chương trình đầu tư nhập tịch trong báo cáo được đánh giá dựa trên 10 chỉ số: danh tiếng, chất lượng cuộc sống, khả năng miễn thị thực, thời gian xử lý và tính chính xác trong phê duyệt hồ sơ, sự tuân thủ các quy định quốc tế về đầu tư, định mức đầu tư, yêu cầu thời gian cư trú tối thiểu, tính linh hoạt trong thay đổi nơi ở, yêu cầu khám sức khỏe, tính minh bạch trong thủ tục xét duyệt. Mỗi chỉ số có trọng số bằng 10 với tổng điểm 100 cho mỗi quốc gia.

Bồ Đào Nha chiếm lĩnh vị thế hàng đầu

Chương trình Thẻ Cư trú vàng của Bồ Đào Nha là chương trình đầu tư cư trú tốt nhất thế giới trong năm thứ ba liên tiếp, với số điểm 79 trên 100. Áo xếp ở vị trí thứ 2 (với 78 điểm) và Bỉ ở vị trí thứ 3 (với 77 điểm). Vị trí thứ 20 cuối cùng là chương trình của Bulgaria (với 36 điểm).

20 chương trình đầu tư cư trú trong báo cáo được đánh giá theo 10 chỉ số, một số chỉ số tương tự như trong báo cáo chương trình đầu tư nhập tịch bao gồm: Danh tiếng, chất lượng cuộc sống, hệ thống thuế, khả năng miễn thị thực, thời gian xử lý và tính chính xác trong phê duyệt hồ sơ, sự tuân thủ các quy định quốc tế về đầu tư, định mức đầu tư, tổng chi phí đầu tư, thời gian cư trú và yêu cầu thời gian cư trú tối thiểu để được nhập tịch.

Nhu cầu đầu tư nhập tịch tăng nhanh

“Nhu cầu đầu tư nhập tịch tăng ổn định trong suốt một thập kỷ qua và chúng tôi dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới” ông Christian Kaelin, Chủ tịch Tập đoàn Henley & Partners, cho biết “Trên thực tế, chúng tôi dự kiến có hơn 400 người từ 40 quốc gia sẽ tham dự Hội thảo Toàn cầu về Nhập tịch và Cư trú diễn ra tại Hồng Kông vào tháng này”.

Nguồn: https://www.finews.asia/high-end/25901-henley-partners-top-investment-migration-programs?start=1