0931799226

DỊCH VỤ TƯ VẤN

  • IGaming Malta
  • Tư vấn đầu tư
  • Quản lý danh mục đầu tư
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Malta

Quản lý danh mục đầu tư

Ethos phối hơp với Concorde Group để triển khai dịch vụ tư vấn quản lý tài sản cho khách  hàng cá nhân.

Dịch vụ quản lý danh mục đâu tư cho các nhà đầu tư ra thị trường nước ngoài được khuyến khích chủ yếu cho các khách hàng đã cân nhắc đến các yếu tố về đa dạng hoá đầu tư không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Và do công việc, nghàng nghề, hoặc điều kiện sống của họ mà họ không thường xuyên cập nhật được tình hình tài chính thế giới và những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường đó. Và đối với họ, sẽ thật là lãng phí nếu vì vậy mà họ bỏ lỡ những cơ hội đầu tư tốt mà vẫn quản lý được rủi ro.

Phương thức hoạt động:

Dịch vụ quản lý tài khoản nước ngoài và quản lý danh mục đầu tư nước ngoài đều dựa trên các điều khoản tài liệu hợp đồng cụ thể. Về dịch vụ quản lý danh mục đầu tư thì các danh mục đầu tư đó được gửi và ghi lại trên tài khoản của bạn được quản lý bởi Concorde Investments Ireland Ltd.


Quản lý danh mục đầu tư khác với các dịch vụ tư vấn đầu tư chủ yếu ở chỗ: theo các điều kiện thoả thuận và trong các khuôn khổ qui định trong hợp đồng khách hàng sẽ nhường quyền quyết định đầu tư cho đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư có kinh nghiệm. Người quản lý danh mục đầu tư sẽ liên tục theo dõi các biến động trên thị trường tài chính và sử dụng chiến lược đầu tư tích cực để thiêt kế một danh mục đầu tư tối ưu, phù hợp với các nguyên tắc đầu tư đã thỏa thuận với khách hàng.

Nền tảng chuyên nghiệp:

Các danh mục đầu tư đều được đảm bảo an toàn. Các hạng mục đầu tư tiềm năng đều trên phạm vi toàn cầu. Theo đó, chúng tôi đầu tư vào chứng khoán chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cũng như các công cụ tiền tệ trên thị trường.

Tùy thuộc vào kỳ vọng thị trường của mình mà người quản lý danh mục đầu tư sẽ lựa chọn các công cụ đầu tư được coi là có lợi trong bối cảnh môi trường kinh tế và thị trường hiện tại. Cũng chính vì vậy mà danh mục đầu tư có thể sẽ thay đổi nhiều lần trong năm. Bất kỳ sự thay đổi nào trong danh mục đầu tư đều được thực hiện dựa trên các tiêu chí hợp lý nhất.

Khách hàng không cần thiết phải tham gia liên tục vào việc quản lý thực hiện các danh mục đầu tư. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng linh hoạt như tất cả các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp; nghĩa là, khách hàng có thể kiểm tra hoặc rút một phần tài sản trong các danh mục đầu tư này bất cứ lúc nào.

 

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

  • Dịch vụ

  • Dịch vụ tư vấn

  • Về Malta

  • Hệ thống giáo dục Malta
  • Hệ thống phúc lợi xã hội Malta
  • Thông tin về Malta

Ethos citizenship consultant
Việt Nam: Tầng 3, Toà nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
(+84) 24 3992 6226
cs@ethos.com.vn
(+84) 93 1799 226
www.ethos.com.vn

Malta: Level 4, The penthouse, Suite 2, Ewropa Business Centre, Triq Dunkarm,Birkirkara, BKR 9034
(+35) 67 935 0196
Hungary: H-1055 Budapest, Szalay u. 2., II/1.
(+36) 20 369 5902

2020 Ethos. All Rights Reserved