Số đơn xin thị thực nộp trong năm 2023 đã vượt qua con số 10,3 triệu, tăng đáng kể 37% so với năm 2022. Điều này cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người muốn đến khu vực này.

Theo dữ liệu từ Ủy ban châu Âu, trong hơn 10,3 triệu đơn xin thị thực, Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất với hơn 1,1 triệu đơn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018 sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ "soán ngôi", Trung Quốc trở lại vị trí dẫn đầu về số lượng đơn xin thị thực. Kết quả này càng chứng minh quan điểm rằng tỷ lệ nộp đơn đã phục hồi mạnh sau đại dịch COVID - 19.

Nguồn: Schengen Visa

Tiếp sau Trung Quốc chính là Thổ Nhĩ Kỳ (1,05 triệu đơn), Ấn Độ (966.000 đơn), Maroc (591.000 đơn) và Nga (520.387 đơn).

Hơn 10 triệu đơn nộp xin thị thực, vậy có bao nhiêu đơn được xét duyệt cấp thị thực và từ chối?

Các quốc gia Schengen đã cấp tổng 8,5 triệu thị thực trong năm 2023, cho thấy 82,3% tổng số đơn đăng ký được xét duyệt, vượt qua năm 2022 với tỷ lệ xét duyệt là 78,4%.

So với năm 2022 tỷ lệ từ chối là 17,9%, thì tỷ lệ từ chối đơn xin thị thực năm 2023 đã giảm nhẹ với 16%, tương đương với khoảng 1,6 triệu đơn. 

Tuy nhiên, các quốc gia có phần trăm tỷ lệ từ chối cao hơn vào năm 2023 là Belarus 3,4%, Nga 10,6%, Thổ Nhĩ Kỳ 16,1% và Iran 30,3%. Trong khi tỷ lệ bị từ chối ở năm 2022 của Belarus chỉ có 1,9%, Nga 10,2%, Thổ Nhĩ Kỳ 15,7% và Iran 25,2%.