Các quốc gia châu Âu luôn là điểm đến phổ biến của người lao động trên toàn thế giới. Khi các ngành công nghiệp phát triển và nhu cầu về kỹ năng chuyên môn tăng cao, một số ngành nghề nhất định ở châu Âu đang "dậy sóng" bởi mức lương trả cho người lao động hậu hĩnh. 

Dưới đây là danh sách các vị trí công việc có thu nhập cao ở châu Âu do Schengen Visa tổng hợp.

1. Nhà khoa học dữ liệu
Nghề này rất được săn đón trên khắp châu Âu, Nhà khoa học dữ liệu là người chuyên nghiên cứu và thực hiện phân tích số liệu lớn để rút ra thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu. Công việc của họ bao gồm thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu để hiểu rõ xu hướng, đặc điểm, và thông tin quan trọng từ dữ liệu đó. Nhà khoa học dữ liệu thường sử dụng các phương pháp thống kê, machine learning, và các kỹ thuật khác để phân tích dữ liệu và đưa ra dự đoán. Công việc của họ có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, y tế, khoa học xã hội, và nhiều lĩnh vực khác.

Theo NorthWest Executive Education, các nhà khoa học dữ liệu ở Đức kiếm được khoảng 61,854 EUR hàng năm, còn Thụy Sĩ kiếm được 113,318 EUR.

2. Giám đốc tài chính
Giám đốc tài chính là một vị trí cấp cao trong một tổ chức, có trách nhiệm chủ đạp về các khía cạnh tại chính và kế toán của công ty. Vai trò của Giám đốc tài chính thường rất quan trọng vì họ đóng góp vào quá trình ra quyết định chiến  lược và tài chính của tổ chức. 

Công việc này được trả khoảng 144.366 EUR mỗi năm ở Đức và 75.002 EUR ở Pháp, trong khi giám đốc tài chính ở Vương quốc Anh kiếm được khoảng 110.061 EUR mỗi năm.

3. Giám đốc phát triển kinh doanh
Giám đốc phát triển kinh doanh là người đứng đầu bộ phận hoặc chi nhánh phát triển kinh doanh của một tổ chức. Trách nhiệm chính của họ là tạo ra và thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh để mở rộng hoạt động và tăng cường doanh số bán hàng. Cụ thể, giám đốc phát triển kinh doanh có thể tham gia vào việc như nghiên cứu thị trường, phân tích chiến lược, tìm kiếm đối tác, điều hành dự án, đánh giá hiệu suất,... Vai trò này đòi hỏi kiến thức sâu rộng về ngành cũng như kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp mạnh mẽ.

Hiện tại, Hà Lan là quốc gia trả lương cho ngành nghề này nhiều nhất ở châu Âu - khoảng 100.504 EUR mỗi năm, tiếp theo là Vương quốc Anh (119.154 EUR) và Đức (101.182 EUR).

4. Giám đốc sản xuất
Đây là một vị trí quản lý cấp cao trong tổ chức, có trách nhiệm chủ đạo về việc quản lý và điều hành quy trình sản xuất . Vai trò của Giám đốc sản xuất là đảm bảo rằng việc sản xuất được thực hiện hiểu quả, hiệu suất cao, và đáp ứng đúng yêu cầu chất lượng. Giám đốc sản xuất thường là một thành viên quan trọng của Ban Giám đốc và đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng chiến lược sản xuất.

Một người quản lý sản xuất ở Đức được trả khoảng 5.950 EUR hàng tháng (tức 71.404 EUR mỗi năm), trong khi Vương quốc Anh, quốc gia trả lương cao nhất cho ngành nghề này (vị trí quản lý) khoảng 152.127 EUR mỗi năm – tương đương 12.677 EUR mỗi tháng. Ở Pháp, trung bình một giám đốc sản xuất có thể kiếm được khoảng 8.844 đô la mỗi tháng.

5. Quản lý dự án
Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát các nguồn lực để đạt được mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Người quản lý dự án chịu trách nhiệm đối với việc đưa dự án từ giai đoạn ý tưởng đến hoàn thành, đảm bảo rằng các mục tiêu đề ra về phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng và rủi ro được đáp ứng. Quản lý dự án thường sử dụng các phương pháp và công cụ như PERT, Gantt Chart, phân tích PESTLE, và phương pháp Agile để tối ưu hóa quá trình quản lý và đạt được kết quả tốt nhất cho dự án.

Mức lương trung bình hàng năm của người quản lý dự án là khoảng 127,362 EUR ở Vương quốc Anh, 113,211 EUR ở Đức và 109,673 EUR ở Pháp.